ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρατήρηση: Αν είστε «Eγγεγραμμένος» από προηγούμενες πληρωμές πελάτης, ΠΑΡΑΚΑΛOYME συνδεθείτε πρώτα χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Σύνδεσης που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της ιστοσελίδας μας!

 

Διαδικασία Πληρωμής

 1. Η διαδικασία αρχίζει ανοίγοντας τη σελίδα «Πληρωμές».

Εκεί ο επισκέπτης πρέπει να εισάγει σωστά το στοιχείο FILENo. που υπάρχει στο προτιμολόγιο που του έχει αποσταλεί από την εταιρεία «Τουριστικές Επιχειρήσεις ΜΕΠΕ» (AristotleTravel).

Μετά πρέπει να εισάγει το ποσό πληρωμής που έχει συμφωνηθεί, δηλαδή είτε ολόκληρο το ποσό του προτιμολογίου ή ένα μέρος αυτού. Το ποσό είναι εκφρασμένο πάντα σε Euro. Το ποσό που εισάγεται μπορεί να είναι είτε ακέραιο ή να έχει και δεκαδικά ψηφία. Στην αγγλική έκδοση του site“payments.aristotletravel.com” τα δεκαδικά εκφράζονται είτε με κόμμα (,) είτε με τελεία(.) μετά το ακέραιο μέρος και πρέπει να έχουν μέχρι δύο ψηφία. Στην ελληνική έκδοση του site τα δεκαδικά εκφράζονται υποχρεωτικά με κόμμα.

Μετά την εισαγωγή των δύο αυτών στοιχείων πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι» για να προχωρήσουμε.

 1. Το σύστημα μετά την παραπάνω διαδικασία οδηγείται αυτόματα στη σελίδα «Καλάθι πληρωμών».

Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται σε πίνακα το προς πληρωμή προτιμολόγιο με το στοιχείο FILENo., το ποσό του καθώς και τα σύνολα.

Ο επισκέπτης έχει τις εξής επιλογές:

 1. Να προσθέσει και άλλα προς πληρωμή προτιμολόγια. Στην περίπτωση αυτή πατώντας το κουμπί «Προσθήκη και άλλων τιμολογίων» οδηγείται αυτόματα πάλι στη σελίδα «Πληρωμές» όπου μπορεί να εισάγει το FILENo. και το ποσό και άλλου προτιμολογίου οπότε πατώντας το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι» οδηγείται πάλι στη σελίδα «Καλάθι πληρωμών» όπου εκεί τώρα θα δει όλα τα προτιμολόγια με τα ποσά τους που θα ζήτησε και θα κληθεί να πληρώσει.
 2. Πατώντας το κουμπί «Άδειασμα καλαθιού» να αδειάσει το Καλάθι πληρωμών από τα προτιμολόγια που έχει εισάγει και να αρχίσει τη διαδικασία από την αρχή.
 3. Πατώντας του κουμπί «Ολοκλήρωση Πληρωμής» να προχωρήσει στην τελική πληρωμή του/των προτιμολογίου/ων.
 1. Διαδικασία ολοκλήρωσης πληρωμής

Όταν πατήσει ο επισκέπτης το κουμπί «Ολοκλήρωση Πληρωμής» οδηγείται αυτόματα στη σελίδα «Ολοκλήρωση Πληρωμής». Αυτή περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Εισαγωγή στοιχείων Πελάτη ή Επισκέπτη

Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει:

 1. Αυτή η επιλογή πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν ένας "Εγγεγραμμένος" από προηγούμενες πληρωμές πελάτης δεν έχει συνδεθεί προηγουμένως με τη Φόρμα Σύνδεσης στο δεξιό τμήμα του ιστότοπου. Στην ενότητα «Είμαι ήδη πελάτης» να εισάγει το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό στην περίπτωση που είναι είδη καταχωρημένος στο σύστημα από προηγούμενες πληρωμές. Αυτό θα τον βοηθήσει να μην εισάγει πάλι στα στοιχεία του που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση πληρωμής. Σε περίπτωση που έχει χάσει ή έχει ξεχάσει τον Κωδικό μπορεί να πατήσει την επιλογή «Ξεχάσατε τον κωδικό» οπότε θα αρχίσει η διαδικασία ενημέρωσής του με email με νέο Κωδικό που θα ορίσει το σύστημα. Είναι σημαντικό τα στοιχεία αυτά να φυλάσσονται από τον πελάτη επιμελώς ώστε να αποφεύγεται η διαδικασία αυτή
 2. Στην ενότητα «Νέος Πελάτης» να επιλέξει τη «Δημιουργία λογαριασμού» οπότε θα κληθεί να εισάγει σε φόρμα που θα παρουσιασθεί για πρώτη φορά τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση πληρωμής. Τα στοιχεία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
 3. Στην ίδια ενότητα να επιλέξει το «Πληρωμή ως Επισκέπτης» οπότε πάλι θα κληθεί να εισάγει σε φόρμα που θα παρουσιασθεί τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση πληρωμής. Τα στοιχεία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Σημειώνεται ότι αυτή η μέθοδος θα τον υποχρεώσει τον επισκέπτη να εισάγει τα στοιχεία του κάθε φορά που δεν έχει προχωρήσει σε «Δημιουργία λογαριασμού» και επιλέγει αυτή τη μέθοδο.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να πατήσει το κουμπί «Συνέχεια» για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

Βήμα 2: Διεύθυνση Χρέωσης

Εδώ θα κληθεί ο πελάτης ή ο επισκέπτης να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του που είτε μόλις εισήγαγε είτε αυτά που είναι καταχωρημένα στο σύστημα από προηγούμενη φορά. Αν θέλει μπορεί για τη συγκεκριμένη πληρωμή να επιλέξει τη «Δημιουργία νέας διεύθυνσης» και να προσθέσει μία νέα ομάδα στοιχείων διεύθυνσης σε φόρμα που θα παρουσιασθεί.

Αφού ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα πρέπει να πατήσει πάλι στο κουμπί «Συνέχεια».

Βήμα 3: Μέθοδος Πληρωμής

Στο βήμα αυτό είναι προεπιλεγμένη η μοναδική μέθοδος πληρωμής που προβλέπει πληρωμή μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με πιστωτική ή χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα Visa-MasterCard-Maestro, Dinners, AmericanExpress.

Στο βήμα αυτό ο πελάτης ή επισκέπτης μπορεί να σημειώσει κάτι που θα ήθελε να συμπεριληφθεί στην πληρωμή του (κείμενο).

Υποχρεωτικό είναι να τσεκαριστεί το checkbox με το οποίο ο πελάτης ή επισκέπτης δηλώνει ότι συμφωνεί με τους «Όρους Χρήσης» του site“payments.aristotletravel.com” που θα πρέπει να έχει μελετήσει πριν φθάσει στο σημείο αυτό της διαδικασίας.

Μετά θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Συνέχεια».

Βήμα 4: Επιβεβαίωση Πληρωμής

Στο βήμα αυτό εμφανίζεται ο πίνακας των προς πληρωμή προτιμολογίων αναλυτικά (αν είναι περισσότερα από ένα) και ζητείται από τον πελάτη ή επισκέπτη να πατήσει το κουμπί «Πληρώστε Τώρα».

Μετά το πάτημα αυτό γίνεται αυτόματα μεταφορά στη σχετική οθόνη πληρωμής της Τράπεζας Πειραιώς με την ασφαλή μέθοδο Redirection.

Εκεί πρέπει να επιβεβαιωθεί το ποσό πληρωμής και να εισαχθούν από τον πελάτη ή επισκέπτη τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής. Σημειώνεται ότι με αυτή τη μέθοδο διασύνδεσης δεν τηρούνται στο site “payments.aristotletravel.com” στοιχεία καρτών των πελατών ή επισκεπτών αλλά αυτό είναι αποκλειστικό θέμα της τράπεζας.

Επίσης μπορεί να συμπληρωθεί το όνομα του κατόχου της κάρτας όπως ακριβώς εμφανίζεται επάνω στην κάρτα καθώς και το email του ώστε να ενημερωθεί από την Τράπεζα για την πληρωμή.

Η βασική επιλογή μετά την συμπλήρωση των ανωτέρω είναι η τελική πληρωμή που γίνεται πατώντας το κουμπί «Πληρωμή».

Στην οθόνη αυτή υπάρχει και η επιλογή να ακυρωθεί η πληρωμή πατώντας το σύνδεση «επιστροφή χωρίς ολοκλήρωση της πληρωμής» .

Σε κάθε περίπτωση δηλαδή τόσο:

 • Στην τελική πληρωμή και στην έγκριση της ή όχι από την Τράπεζα, είτε
 • Στην περίπτωση ακύρωσης της πληρωμής

άμεσα ή αυτόματα μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα η οθόνη πληρωμής της Τράπεζας επιστρέφει τον επισκέπτη πίσω στο site “payments.aristotletravel.com” και στη σελίδα «Αποτέλεσμα Πληρωμής» όπου ο πελάτης ή επισκέπτης ενημερώνεται για την επιτυχία ή αποτυχία ή ακύρωση της πληρωμής.

Σε κάθε περίπτωση με την επιστροφή πίσω στο site“payments.aristotletravel.com” το Καλάθι Πληρωμών έχει αδειάσει. Αν η πληρωμή έχει ακυρωθεί ή αποτύχει πρέπει να ξαναρχίσει η διαδικασία από την αρχή.

 

Περιγραφή-Λειτουργίες βασικών σελίδων ή αναδυόμενων πλαισίων

 • Σελίδα «Αποτέλεσμα πληρωμής»

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω μετά την διασύνδεση με την Τράπεζα Πειραιώς γίνεται επιστροφή στη σελίδα «Αποτέλεσμα πληρωμής» του site.

Εδώ εμφανίζεται είτε το μήνυμα επιτυχίας πληρωμής είτε η έκφραση «Η πληρωμή απέτυχε ή ακυρώθηκε».

Επίσης εμφανίζεται η έκφραση «Πηγαίνετε στο ιστορικό πληρωμών στη σελίδα -> Ο Λογαριασμός μου» όπου υπάρχει και σχετικός σύνδεσμος.

 

 • Σελίδα «Ο Λογαριασμός μου»

Η σελίδα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αφορά τόσο τους πελάτες έχουν δημιουργήσει λογαριασμό όσο και αυτούς που πλήρωσαν ή προσπάθησαν να πληρώσουν «Ως Επισκέπτες».

Για τους καταχωρημένους πελάτες:

 • Η είσοδος στη σελίδα αυτή γίνεται με το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό του πελάτη
 • Υπάρχουν δύο καρτέλες:
  • Στην 1η αναφέρονται σε λίστα όλες οι επιτυχημένες , αποτυχημένες ή ακυρωμένες προσπάθειες πληρωμών του συγκεκριμένου κάθε φορά πελάτη.
  • Στη 2η αναφέρονται τα στοιχεία του πελάτη και οι καταχωρημένες διευθύνσεις πληρωμής που έχει δημιουργήσει. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ο πελάτης να αλλάξει ή να διορθώσει τα στοιχεία του λογαριασμού του και των διευθύνσεών του.

Για τους μη καταχωρημένους πελάτες δηλαδή όσους πλήρωσαν ή προσπάθησαν να πληρώσουν «Ως Επισκέπτες»:

 • Η είσοδος στη σελίδα αυτή γίνεται δίνοντας το email του επισκέπτη και ενός μοναδικού κωδικού (ονομάζεται token και στα ελληνικά του δώσαμε το όνομα «συνεδρία») που του εστάλη από το σύστημα στο email αυτό. Είναι φυσικό ότι ο μοναδικός αυτός κωδικός αναφέρεται κάθε φορά στη συγκεκριμένη προσπάθεια πληρωμής για την οποία δημιουργήθηκε και μόνο αυτή μπορεί να δει κάθε φορά. Για άλλη πληρωμή υπάρχει διαφορετικός αριθμός token ή συνεδρίας.

 

 • Mini Καλάθι αγορών

Μετά την εισαγωγή στη σελίδα «Πληρωμές» των στοιχείων ενός προτιμολογίου για πληρωμή και την προσθήκη του στο «Καλάθι Πληρωμών» εμφανίζεται στο επάνω δεξιά τμήμα του site σε μπλε φόντο μία ένδειξη ότι έχουν εισαχθεί προτιμολόγια και αναφέρονται: ο αριθμός τιμολογίων προς πληρωμή και το συνολικό τους ποσό.

Αν το mouse ακουμπήσει επάνω στην ένδειξη αυτή τότε αναπτύσσεται προς τα κάτω ένα mini καλάθι αγορών που έχει τα κουμπιά «Πληρωμή» και «Καλάθι». Η πρώτη αν πατηθεί ξεκινά τη διαδικασία ολοκλήρωσης πληρωμής ενώ η δεύτερη ανοίγει να αναλυτική σελίδα «Καλάθι Πληρωμών».